O Adwokacie

Właścicielem Kancelarii jest adwokat Rafał Gutowski, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Członek Wydziału Dyscypliny Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Ukończył jednolite prawnicze studia magisterskie oraz Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W 2013 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od maja 2015 r. wykonuje zawód adwokata.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie (jako starszy radca i specjalista), w Sądzie Okręgowym w Warszawie (jako asystent sędziego w pionie prawa gospodarczego), w Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Prowadził także zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa administracyjnego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Adwokat Rafał Gutowski specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, sportowym (postępowania dyscyplinarne) oraz zagadnieniami szeroko pojętego prawa administracyjno-samorządowego.

Posiada doświadczenie w stosowaniu prawa zarówno w administracji publicznej, jak również jako pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych (w tym podatkowo-akcyzowych) i cywilnych oraz jako obrońca w postępowaniach karnych przed sądami oraz organami ścigania.

Rafał Gutowski
Adwokatura Polska